Skip to main content

1 GAETANA VIII

Datum rođenja
Vrsta
Lipicaner
Majka
2 GAETANA III
Otac
SIGLAVY XV-1
Kobile
Fotografije