Skip to main content

Na prodaju

Datum Rođenja:12-01-2011
Vrsta:Lipicaner
Majka:26 Maestoso Monteaura III
Otac: 20 Drava VI
Kobile
Detaljnije o grlu